Gemeenteraad maart 2016

03 April 2016

Gemeenteraad maart 2016

Evergem besliste recent - mede onder druk van Groen ? om een beheersplan op te stellen voor de inkleuring van het domein rond het Kasteel van Wippelgem. Momenteel loopt trouwens de prijsvraag voor de aanstelling van een ontwerper/studiebureau voor de opmaak van dat beheerplan De burger krijgt nu ook inspraak in dit beheersplan.. 

 

Groen heeft op de gemeenteraad een petitie voorgelegd ? in navolging van het initiatief van het Netwerk tegen armoede -  waarin het opriep om protest aan te tekenen tegen maatregelen die de toegang tot justitie voor mensen in armoede te bemoeilijken. Geen gemeentelijke bevoegdheid repliceerde de meerderheid. 

 

Eind december 2015 deed er zich een incident voor in de brouwerij te Ertvelde.  Na defect aan een terugslagklep kwam er enkele dagen lang slibafval terecht in de waterloop 57. De volksgezondheid kwam nooit in gevaar. Na controle werd toestemming gegeven om het slibafval op de oever te deponeren. Groen is van oordeel dat een passende communicatie over dit incident aan de omwonenden zou getuigd hebben van een goed bestuur. 

 

De pastorie van Kluizen staat officieel te koop. Toch is de procedure tot desaffectatie nog niet rond. Groen klaagt aan dat de kandidaat-kopers misleid worden en eist dat het openbaar groen behouden blijft. Volgens http://www.immoproxio.be/nl/te-koop/evergem/woning/1166113/  staat immers een pastoriewoning met riante tuin te koop. De meerderheid sust en zegt dat de grote pastorietuin niet mee verkocht wordt en openbaar toegankelijk zal blijven. 

 

Evergem gaat in beroep tegen beslissing van de deputatie voor het oprichten van één windturbine aan de Jacques Paryslaan. De milieuvergunning werd aangevraagd door de N.V. Storm Management uit Antwerpen. Groen betreurt deze beslissing en oordeelt dat procederen tegen de Raad van State niet getuigt van goed bestuur. 

 

De volledige persnota over de voorbije gemeenteraad vind je in de bijlage.

 

BIJLAGEN:
20160331_persbericht_gemeenteraad.pdf