Gemeenteraad maart

11 April 2020

Gemeenteraad maart

Gemeentebestuur kiest voor verkoop beschermde dekenij Evergem-centrum

De gemeenteraad van maart heeft beslist om de dekenij in Evergem openbaar te verkopen. Er wordt hiervoor een openbare verkoop georganiseerd via het online platform ‘Biddit’. Groen vroeg op de gemeenteraad bijkomende informatie rond de bescherming van de dekenij. Deze stukken waren immers niet in het dossier opgenomen. De dekenij gelegen aan Eindeken 21 in Evergem-Centrum is een beschermd monument sinds 1995, sinds 2009 is het bovendien beschermd bouwkundig erfgoed. Groen vindt het jammer dat dekenij met zijn ommuurde tuin en toegangspoort als beschermd ‘dorpsgezicht’, niet in openbaar bezit gehouden wordt. De ommuurde tuin, de vijver, de bomen… openstellen voor iedere burger had een grote meerwaarde geweest voor Evergem-centrum. Een gemiste kans. Gelukkig kan het perceel van 2.790 m². niet verkaveld worden.

Groen onthield zich bij de stemming omdat het een gemiste kans is om deze site als meerwaarde op te nemen in een totaal plan van aanpak ruimtelijke ordening kern Evergem. Waarom verkopen zonder restricties rond gebruik of behoud van openbaar groen?

Abonnement De Lijn 

Het derde betalerssysteem is een tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer voor de inwoners van Evergem in de abonnementsprijs. In 2004 werd deze tussenkomst van 25% goedgekeurd. Groen betreurt dat de gemeenteraad na al die jaren dat percentage laat zakken tot 22% (dit om de abonnementsverhoging te compenseren). Het is wel goed nieuws dat de tussenkomst nu ook geldt voor kinderen van gescheiden ouders als een van de ouders in Evergem gedomicilieerd is ook al is het kind gedomicilieerd bij de ouder die niet in Evergem woont.

Groen-fractieleider Kathleen Pisman : “Groen blijft het jammer vinden dat het percentage van de tussenkomst gedaald is. Promoten van openbaar vervoer is voor Groen absoluut prioritair”.