Gemeenteraad juni 2017

07 Juli 2017

Gemeenteraad juni 2017

De bushaltes in de Pastorijstraat te Ertvelde zullen wellicht toch blijven waar ze nu ingeplant zijn (ter hoogte van de Regenboog). Omwonenden hadden een petitie georganiseerd omdat ze het niet eens waren met de verhuis. Op vraag van Groen liet schepen De Wispelaere (CD&V) verstaan dat er na overleg met alle betrokken partijen beslist werd om de bushaltes toch niet te verplaatsen.   Groen heeft er op de gemeenteraad voor gepleit om een verkaveling te reserveren voor alternatieve woonvormen.  Schepen Patrick Huyghe (NV-A) betwijfelt of die nood bestaat en oordeelde dat de gemeente ervoor kiest om het initiatief aan private ontwikkelaars te laten.

 

Evergem onderzoekt dan toch de mogelijkheid om fietsstraten in te voeren. Het voorstel van Groen werd nu overgenomen door CD&V en werd nu uiteraard met een ruime meerderheid goedgekeurd. De beslissing over een proefopstelling zoals Groen-raadslid Paul De Neve had voorgesteld, werd niet genomen.

 

Tijdens de maanden april en mei werden tal van participatiemomenten georganiseerd. Groen juicht dit toe maar wees er de meerderheid op dat dit wel verwachtingen schept bij degeraadpleegde burger.

De volledige persnota vind je in de bijlage.

 

De volledige persnota vind je in de bijlage.

 

 

BIJLAGEN:
20170702_persbericht_gemeenteraad.pdf