Gemeenteraad januari 2018

30 Januari 2018

De gemeenteraad stemde eenparig in met het voorstel van Groen om deel te nemen aan de Bouwmeester Scan.  De Bouwmeester Scan werd speciaal ontwikkeld voor gemeentebesturen die snel werk willen maken van een adequaat ruimtelijk beleid, en publieke en private ontwikkelingen in de gewenste richting willen sturen. Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. Groen vroeg om het recht tot deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor niet-Belgen die meer dan vijf jaar in België wonen (en er dus belastingen betalen) actiever te promoten. Burgemeester Joeri De Martelaere (NV-A) stelt dat de meerderheid het hier mee eens is maar om de plannen van de VVSG terzake af te wachten.  Groen is verheugd dat de meederheid op dezelfde lijn zit maar vraagt een principiële stemming over de intenties. Op vraag van Groen zal de zone 50 op de Droogte (Wippelgem) uitgebreid worden over de ganse lengte van de straat.

Groen dringt aan op heraanplant van omngeveer vijftig bomen aan Goeingen.  Deze werden twee jaar geleden gekapt maar deze langs de straatkant zijn nooit vervangen.  Schepen Patrick Huyghe (NV-A) bevestigt het probleem maar verwijst voor de opvolging van deze toestand naar een toekomstige samenwerking met Veneco.

 

De volledige persnota vind je in de bijlage.