Gemeenteraad januari 2016

23 Februari 2016

De gemeenteraad aanvaardt unaniem het Groen-voorstel om op 1 maart deel te nemen aan de WWF-actie Earth Hour.tijdens deze actie doven de gemeentes de openbare verlichting en vragen ze iedereen om mee te doen me de eigen verlichting.   Momenteel is ongeveer 30% van het industrieterrein rond het Kluizendok ingevuld. Kathleen Pisman wees erop dat ondanks de belofte dat er voor de omwonende  geen bijkomende geluid-, geur- of stofhinder zou zijn er toch regelmatig klachten over komen. Ondanks er nog maar 30% van de beschikbare industriegronden ingevuld is blijft voor Evergem blijkbaar

een hoge nood aan extra terreinen bestaan. Verder blijkt dat de hoevelheid fij stof per geproduceerde eenheid beperkt wordt maar dat de totale hoeveelheid in de kanaalzone wel wag toenemen.  Of: als men veel produceert mag men meer vervuilen.

 

Groen vroeg tijdens de gemeenteraad naar de visie van het bestuur over duurzaam aankopen en werken. Er zijn in Evergem al heel initiatieven zijn die sociale tewerkstelling stimuleren, er heel wat goede wil is bij personeel, maar in het beleidsplan van deze N-VA/CD&V-meerderheid geen aandacht voor sociale economie. Volgens het schepencollege zal dat wel komen"Eenmaal er een gemeentelijke centrale aankoopdienst is, zal het college samen met de aankoopverantwoordelijke een aankoopbeleid uitbouwen waarin duurzaamheid en sociale economie belangrijke aandachtspunten zijn."  Wanneer blijft een open vraag. Paul De Neve: "Je hoeft als college niet te wachten op een ambtenaar of een dienst om een visie te ontwikkelen". Duurzaam aankopen en aanbesteden wordt dus weer op de lange baan geschoven