Gemeenteraad augustus 2017

12 September 2017

Gemeenteraad augustus 2017

De speelpleinwerking in Sleidinge kon afgelopen zomervakantie niet opgestart worden. Groen peilde op de gemeenteraad naar mogelijke oorzaken en wou ook weten of de vernieuwde  werking mede oorzaak kon zijn.  Volgens schepen van jeugd Martine Willems (CD&V) waren er slechts vier vrijwillige monitoren maar door de inzet van opvangsters was er wel elke dag een opvangaanbod.  Een grondige evaluatie over de speelpleinwerking is nog niet gebeurd.  Groen vraagt om daar werk van te maken zodat in elke grote dorpskern een speelpleinwerking mogelijk wordt.   Volgens Groen-raadslid Paul De Neve tijdens de voorbije maanden wel heel veel fietsertjes geschilderd op de Evergemse wegen.  Op zich niet sleccht in afwachting van fietspaden of fietsstraten maar door de overdaad gaat het effect verloren. Een echte visie over wanneer dit soort markering wordt aangelegd, gaf schepen Eric De Wispelaere (CD&V) niet. Volgens Groen zouden sommige van deze eenrichtingsstraten beter als fietsstraat ingericht worden, zodat meteen duidelijk is wie voorrang heeft. Groen pleitte er tot slot voor om te bekijken op welk kruispunt de nieuw ingevoerde haaientanden in combinatie met geblokte stippellijn die aangeven waar fietsers een voorrangsweg moeten oversteken, zou kunnen ingevoerd worden. 

 

Evergem engageerde zich om te komen tot een duurzaam aankoopbeleid. Groen-raadslid Paul De Neve vroeg op de gemeenteraad uitleg over de ethische en ecologische criteria die men hanteert.  Schepen Kathleen Depoortere (NV-A) antwoordde dat de ethische en ecologische criteria, wanneer relevant, bepaald worden per aanbesteding of aankoop. 

Groen betreurt dat er geval per geval wordt gewerkt en dat  voor slechts 2  productgroepen wordt gekozen: 'water' en 'ethisch bankieren'. Er is ook geen ambitie om dit deze legislatuur nog verder uit te breiden. Groen is wel verheugd dat er gedacht wordt aan verdere visievorming rond ethisch beleggen. 

 

 

"Op de jachtplannen van de jagers zien we dat  onder meer het volledige terrein van het Sleidingse OCMW rustoord Ter Hollebeke beschikbaar is als jachtterrein. Ongetwijfeld zijn er nog openbare terreinen, eigendom van de gemeente hetzelfde ingekleurd. Is het gemeentebestuur hiervan op de hoogte en hiermee akkoord en welke acties worden ondernomen?", zo wou raadslid Kathleen Pisman horen.  Het schepencollege is er gerust in  en zal geen gebruik maken van de mogelijkheid tot rechtzetting via het Agentschap voor Natuur en Bos. Groen vindt dit dat absoluut niet door de beugel kan. Het is bovendien onwettig. De wetgeving stelt dat de jagers vooraf toestemming moeten hebben van de eigenaars van de gronden om hun gronden in te kleuren als jachtgebied. Voor zover we weten heeft de gemeente of het OCMW nooit expliciet toestemming gegeven aan de jagers om hun gebieden in te kleuren als jachtgebied. 

 

De volledige persnota vind je in de bijlage 

BIJLAGEN:
20170907_persbericht_gemeenteraad.pdf