Geen Evergems hemelwaterplan tegen aanhoudende droogte

08 Juni 2020

Geen Evergems hemelwaterplan tegen aanhoudende droogte

Groen Evergem vroeg op de gemeenteraad van mei een hemelwaterplan voor Evergem. De CD&V/N-VA-meerderheid ging hier niet op in. Wat is het probleem? Voor het derde jaar op een rij worden we getroffen door extreme droogte. Wetenschappers zijn het erover eens: dit komt door de klimaatverandering. De gevolgen laten zich steeds meer voelen. Moestuinen en akkers staan al in het voorjaar kurkdroog, regenputten staan steeds vroeger leeg en op sommige plaatsen kwam er al geen water meer uit de kraan. De grondwaterstanden zijn alweer erg laag. Als we het tij niet keren zijn de gevolgen dramatisch. Landbouw, industrie en gezondheidszorg kunnen echt niet zonder water. Ondertussen zijn er nog steeds vragen om grondwater weg te pompen in de riolering. Er worden nog heel wat bouwprojecten uitgevoerd met extra verharding, weinig infiltratie en weinig groen. Wat kunnen we hiertegen doen? Bij de besprekingen van de Waterbeleidsnota 2020-2025 in het Vlaams Parlement blijkt dat de verantwoordelijkheid voor maatregelen tegen de droogte wordt doorgeschoven naar de lokale besturen. Gemeentes zullen dus het verschil moeten maken. De bevoegde Minister Zuhal Demir wil dit de opmaak van dergelijk plan verplicht maken, zo verklaarde ze op 27 mei nog in het Vlaams Parlement. Een van de mogelijke maatregelen die een gemeente kan nemen is de opmaak van een concreet actieplan, een hemelwaterplan. 18 gemeentes in Vlaanderen hebben zo’n hemelwaterplan. Zo kunnen ze creatief aan de slag met de opvang van hemelwater in bijvoorbeeld collectieve regenwaterputten, waterpleinen, regenwatervijvers en watervertragende groenstroken. Een hemelwaterplan schept een kader voor een integrale ruimtelijke visie over waterbeheer. Een sterk hemelwaterplan bevat een klimaattoets, een visie over ontharding en infiltratie. Een gedegen waterplan respecteert de groen-blauwe assen in de omgeving en versterkt deze. Kortom, een essentieel instrument voor een toekomstgericht en groen lokaal beleid. De N-VA/CD&V- meerderheid wil echter geen hemelwaterplan opmaken en haalt aan dat de RUP’s die worden opgemaakt om de open ruimte te beschermen en dus geen bijkomende verharding in buitengebied te voorzien en het klimaatadaptatieplan al voldoende zijn om de droogte te voorkomen. Groen staat uiteraard achter deze RUP’s en heeft deze zelf vaak al jarenlang voorgesteld, maar deze RUP’s zullen niet volstaan. Er worden nog steeds bouwprojecten goedgekeurd met te veel verharding, te weinig infiltratie en te weinig openbaar groen. Een hemelwaterplan kan dit stuk van de oplossing geven. Groen betreurt dat het gemeentebestuur geen hemelwaterplan wil opstellen, maar hoopt dat de maatregelen opgenomen in het klimaatadaptatieplan op korte termijn zullen worden omgezet in concrete acties die worden uitgevoerd.