Evalutie campagne: vul de enquête in!

09 December 2012

De gemeenteraadsverkiezingen liggen ondertussen enkele weken achter ons. Het resultaat van Groen in Evergem was goed. We gingen 0,8% vooruit en halen 9,5% van de stemmen. We behouden hiermee onze 2 gemeenteraadszetels en halen netgeen derde zetel. Graag hadden we jouw mening geweten over de verkiezingscampagne en de werking van de afgelopen 6 jaar. Dit om het in de toekomst nog beter te doen.Via

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=124009 kan je onze korte bevraging invullen. Dit kan anoniem. We vragen enkel van welke deelgemeente je bent.

Dank bij voorbaat voor de moeite.

Uw groene dienaar