Een groene pluim voor de Oemtata

01 September 2012

Evergem Newsletter

Een groene pluim voor de Oemtata

Groen! Evergem reikt al enkele jaren een zelfgemaakte trofee, de Groene Pluim, uit aan personen en verenigingen met bijzondere verdiensten op sociaal, cultureel en ecologisch vlak. Dit jaar verdient vzw Oemtata de Groene Pluim.  Op 26 augustus 2012 gaf Eddy Colombeen, voorzitter van Groen Evergem, de Groene Pluim aan Luc Van Hijfte, voorzitter van vzw Oemtata. Met de uitreiking van de Groen Pluim zet Groen Evergem de vzw Oemtata in de bloemetjes voor hun jarenlange inzet bij het organiseren van socio-culturele activiteiten.

 

De werking van de vzw wordt al sinds de oprichting in 1976 geschraagd door vrijwilligers. Zij houden elke vrijdag- en zaterdagavond het café open, als alternatieve ontmoetingsplaats voor jong en oud. Vooral voor jongeren is het een van de weinige ontmoetingsplekken die er nog overblijven in Evergem na het ter ziele gaan van jeugdhuis Exploot in Evergem-Wippelgem en Den Orbit in Sleidinge.

 

Daarnaast zijn er regelmatig muziekoptredens, met als hoogtepunten de muziekprogrammatie tijdens de 2 Ertveldse kermissen en Rock Earthfield in juli, een van de betere muziekfestivals in het Meetjesland.

 

Maar de vzw organiseert naast de muziekoptredens, ook het kunstenfestival Oemtadell' Arte en allerlei activiteiten rond poëzie, film en sport. Bovendien is er een nauwe samenwerking met en ondersteuning van activiteiten van de wereldwinkel die op dezelfde locatie is gelegen.

 

Vzw Oemtata is bijgevolg uitgegroeid tot een onmisbare schakel in het socio-culturele veld van Evergem en verdient dan ook de Groene Pluim.

 

Groen  wil hiermee ook het vrijwilligerswerk en vooral het jeugdwerk een steuntje in de rug geven. Er is nog heel wat werk aan de winkel om er voor te zorgen dat er meerdere socio-culturele ontmoetingsplaatsen zijn voor jongeren in Evergem. Het gemeentebestuur kan hier meer ondersteuning geven