106 bomen worden vervangen door .... struiken

21 Maart 2016

Ertvelde wordenvraag

Op de site van Total ( op  van Infrabel 106 bomen geveld. De hoogstammige bomen zijn eigendom van Total Ertvelde en vormen door hun hoogte een gevaar voor de nabijgelegen spoorlijn.

Het schepencollege ging begin dit jaar akkoord met het vellen van de bomen. De administratie adviseerde om de bomen te vervangen door een struikengordel op voldoende afstand van het spoor.

Groen betreurt dat er geen volwaardig alternatief aangereikt werd. Zo is het perfect mogelijk om de huidige hoogstammen te vervangen door streekeigen laagstammige soorten. Dit alternatief werd zelfs niet overwogen.  De meerderheid beweert een stand-still  te willen realiseren zodat  er niet meer bomen gekapt mogen worden dan heraangeplant kunnen worden.  Gevelde hoogstammen vervangen door struiken is niet hetzelfde. De meerderheid neemt het niet zo ernstig met bomen en zal door gebrek aan daadkracht nooit haar ambitie rond extra aanplant van bomen kunnen waarmaken.