Nieuws

Persbericht Groen Evergem juli

 


 

PERSBERICHT GROEN EVERGEM

 Evergem, 28 juni 2021

Gemeentebestuur geeft praktisch alle controle uit handen en in handen van privé bij het nieuw te bouwen zwembad

Op de gemeenteraad werd de opdracht voor de toewijs van het ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en uitbating van het nieuwe zwembad gewijzigd. Bij de oorspronkelijke opdracht onthield Groen zich in oktober omdat al heel wat uit handen werd gegeven zoals de duurzame bouw, dienstverlening en uitbating van het zwembad. Bij de wijziging van opdracht die werd goedgekeurd in de gemeenteraad wordt nog meer uit handen gegeven voor het nieuwe zwembad.

Zo worden ook de toegangsprijzen voor het zwembad vrijgelaten aan een privépartner waarbij de gemeente zal bijspringen als de prijzen te hoog zouden zijn. Groen raadslid Eddy Colombeen vindt dit een gevaarlijke evolutie. “De privé bepaalt de prijzen en de gemeente zal moeten volgen. Bovendien beschikt de gemeente over weinig drukkingsmiddelen om de toegangsprijzen voor het zwemmen democratisch te houden. Langs de andere kant geeft de gemeente gedurende 30 jaar jaarlijks meer dan 1 miljoen euro aan de privépartner.” Het gevaar is hiermee nog groter dat de kosten of lasten voor de overheid zijn en de opbrengsten of lusten voor de privé.

Groen onthield zich dan ook opnieuw bij de stemming.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Elslopark, openbaar groen in het centrum: onbekend, onbemind en niet onderhouden

Openbaar groen in de nabijheid wordt door de burgers vandaag veel meer naar waarde geschat. En er is in onze kanaalgemeente een mooi aanbod.  De voorbije periode kon Evergem – mede dankzij Vlaamse steun - uitpakken met de inhuldiging van enkele mooie koppelingsgebieden in de rand van de gemeente, groen als noodzakelijke buffer voor industrie. Maar hoe zit het met het onderhoud van dat openbaar domein? In Evergem zijn er immers ook een paar parken die openbaar toegankelijk zijn. Denk aan het Heermeerspark, het park aan het kasteel van Wippelgem, het Grossenknetenpark en het Elsopark op een boogscheut van Evergem-centrum. 

Groen stelt vast dat het bestaande parkgebied niet steeds goed onderhouden wordt. Elslopark is daar een pijnlijk voorbeeld van, het is nochtans een kleine groene oase echt in de nabijheid waar de mensen van Evergem-centrum rust en verpozing kunnen vinden. Dit soort openbaar groen in de kernen is dubbel belangrijk. Voor mensen die minder mobiel zijn, is een verplaatsing naar de koppelingsgebieden immers vaak geen optie.  Bovendien moet je het parkgebied weten te vinden. Het is amper aangeduid of bewegwijzerd. Op de website van de gemeente is er geen info over Elslopark te vinden.

En maar goed misschien? Paul De Neve: “De staat waarin de infoborden zich bevinden, is  beschamend, ook het loopbrugje was een tijdlang niet veilig. Welke investeringen worden er gepland en op welke termijn?” Groen pleitte in één beweging ook voor een Openbaar Park-promotieplan en vroeg wat de plannen van deze meerderheid zijn?

Schepen Sven Roegiers (CD&V) gaf aan de communicatiedienst werk zal maken van de vervanging van de infborden. De onveilige situatie op de loopbrug werd intussen aangepakt, na een andere recente melding van een bezorgde burger. De schepen beloofde om ook via de website meer informatie ter beschikking te stellen over de parken in de centra. Het idee om deze info ook te bundelen een papieren promofolder kreeg niet meteen gehoor.

Contactpersoon: Paul De Neve

 

Groen wil dat de pastorietuin in Sleidinge volledig behouden blijft

Volgens informatie die de Groen-fractie had ontvangen zou de gemeente spelen met het idee om een deel van de pastorietuin in Sleidinge af te staan of te verkopen aan een bouwpromotor om zo voor voldoende openbaar groen in het bouwproject te voorzien. Groen vroeg dan ook of deze informatie klopte, temeer omdat een bouwpromotor gerust op eigen terrein voldoende groen kan voorzien. Volgens het antwoord van schepen Roegiers (CD&V) zoekt de gemeente nog een bijkomende toegang in de pastorietuin zodat de bewoners van de verkaveling ook toegang zouden hebben tot de pastorietuin. Hierbij zou er een groenzone voorzien worden in het bouwproject die aansluit op de pastorietuin.

Groen wil dat de pastorietuin integraal kan behouden blijven met zijn belangrijke culturele, sociale en ecologische functie. Bovendien is de tuin (en pastorij) beschermd als monument en dorpsgezicht.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Groen wil inheemse bijvriendelijke beplanting op openbaar domein in Evergem

In de notulen van het college las Groen dat bij het ontwerp van het Dorpsplein enkele uitheemse bomen zouden worden aangeplant. De boomsoort Pyrus calleryana “Chanticleer” is afkomstig van Azië (China, Vietnam en Korea) en wordt zelfs beschouwd als een invasieve boomsoort die steriele bloemen heeft die nagenoeg waardeloos zijn voor insecten en bijen. Ondertussen wenst de gemeente andere bomen aan te planten. Groen hoopt dat het gemeentebestuur nu consequent kiest om inheemse, bijvriendelijke bomen aan te planten in plaats van steriele, buitenlandse bomen.

Waarom is het aanplanten van insectenvriendelijke inheemse bomen zo belangrijk?

Inheemse boomsoorten gedijen beter en ook de dieren, zoals insecten, kunnen er beter mee overweg. Streekeigen planten en bomen zijn uitstekend voor de biodiversiteit en perfect aangepast aan de bodem en het klimaat van de streek. Ze groeien sneller en zijn minder vatbaar voor ziekten dan uitheemse soorten.

 

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

_______________________________________________________________________

 

Kathleen Pisman

Gemeenteraadslid - Fractieleider voor Groen Evergem

Molenstraat 17, 9940 Ertvelde

T: 09 344 85 78

E: [email protected]

 

Paul De Neve

Gemeenteraadslid voor Groen Evergem

Molenstraat 19, 9940 Ertvelde

T: 0479 283 468

E: [email protected] 

 

Eddy Colombeen

Gemeenteraadslid voor Groen Evergem

Koolstraat 2, 9940 Evergem

T: 0485 03 84 28

E: [email protected]