Teken onze petitie voor meer openbaar groen in dorp Belzele

22 December 2022

Teken onze petitie voor meer openbaar groen in dorp Belzele

Het dorp van Belzele is de afgelopen jaren meer bebouwd en drukker geworden. Er komen steeds meer appartementen bij. Velen betreuren deze evolutie en hebben nood aan meer kwaliteitsvol groen en een groene ontmoetingsplek.Een deel van de dorpskern is al volgebouwd. Er is echter nog een deel van de dorpskern open ruimte. Het gaat over 3 hectare in de driehoek Kleine Moerstraat, Kuitenbergstraat en Belzeelsestraat. Dit onderstaand gebied is momenteel een woonuitbreidingsgebied.Het gemeentebestuur wil op termijn dit woonuitbreidingsgebied omzetten naar agrarisch gebied, maar schuift dit op de lange baan. Dit gebied heeft echter meer mogelijkheden en kan omgezet worden in een parkgebied met een openbare functie. TEKEN DE PETITIE Klik hier door om de petitie te tekenen