Naan Colman

3de plaats  

Wat men als een thuis ervaart, daar is men gelukkig!


Door mijn ervaringen als ondersteuner in het buitengewoon onderwijs, weet ik het wel zeker: inclusiviteit en actief burgerschap zijn belangrijk binnen een beleid! Een gemeente waar "iedereen" zich zorgeloos kan ontplooien en uitleven, is een goede gemeente om in te wonen.

Evergem moet niet alleen een plek zijn voor kinderen en jongeren maar ook voor mensen met een beperking of zij die in armoede leven. Evergem moet een thuis zijn waar iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en gelukkige mensen. Dat is waarom ik in beweging kom.

Ook op provinciaal niveau hoop ik mijn steentje bij te dragen in thema’s die me nauw aan het hart liggen: klimaat, de groeiende kloof tussen arm en rijk, welzijn- en ontwikkelingssamenwerking (Noord-Zuid) en onderwijs.