Naan Colman

Voorzitter Evergem - Meetjesland

Politiek heeft voor mij veel van zijn glans verloren. Van respect is nog weinig sprake. Het mist een verbondenheid waardoor corruptie ruimte krijgt. Vroeger ging politiek over dienstbaarheid. Nu is politiek eerder zoals een bedrijf runnen waar vooral de winst primeert boven mensen. Ik mis ethiek en menselijke waarden omdat politiek voor mij om het volgende gaat:

Politiek gaat voor mij over het zorgen voor mensen en hun welzijn. Ik ben ervan overtuigd als iedereen dit doel van politiek zou begrijpen, elk land daar heel veel bij zou winnen.

Het is mijn droom dat partijen die tegenover elkaar staan tot samenwerking komen voor gemeenschappelijke doelen en werken aan de vooruitgang van heel het land. Het is mijn droom dat zij samen het leven van mensen in nood verlichten en de kwetsbaren onder ons opnemen om hen sterker te maken. Ik hoop op een dag dat deze verdeeldheid in de politiek zijn einde kent en mensen samen werken in het belang voor het welzijn van alle mensen.

Ik geloof heel sterk in de noodzaak tot het brengen van een meer holistisch perspectief in de besluitvorming. Ik ben dan ook in de politiek gegaan om mij actief in te zetten voor het welzijn van mensen. Zo geloof ik ook dat mensen met de meest uiteenlopende overtuigingen en achtergronden samen kunnen worden gebracht om tot duurzame en gezamenlijke oplossingen te komen.

Contactgegevens

Voorzitter Groen Evergem

Regiovoorzitter Groen Meetjesland

Raadslid Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD)

Lid van de Gemeentelijke Raad Internationale Samenwerking (GRIS)

GSM 0495 61 88 07

E-mail naan.colman@groenevergem.be

Facebook https://www.facebook.com/colmannaan

Instagram https://www.instagram.com/naancolman/

Twitter https://twitter.com/ColmanNaan